Polskie lotnictwo wojskowe – zarys historyczny

lotnictwowojskowe Polskie lotnictwo wojskowe nie ma długiej historii ale wynika to z faktu, iż lotnictwo zostało wymyślone nie tak dawno, raptem na początku ubiegłego stulecia bracia Wright otrzymali patent związany z pierwszymi maszynami lotniczymi. Polska z uwagi na uwarunkowania historyczne mogła dopiero w roku 1918 rozpocząć budowę floty lotniczej.

Wszystko rozpoczyna się zatem w momencie zakończenia I wojny światowej i uzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach różnego rodzaju eskadr na obcych terenach np. w Rosji, starano się stworzyć jedną, silną eskadrę lotniczą. Wszystkie samoloty należące do Polski dopiero w roku 1919 znalazły się na terenie kraju. Wszelkie maszyny jakimi w tym okresie dysponowały polskie siły powietrzne były pozostałościami po zaborcach, dlatego była wielka różnorodność jeżeli mowa o wyposażeniu lotnictwa. Dodatkowo w pierwszych latach kupowano samoloty zagraniczne, do polski docierały maszyny z Francji czy też Wielkiej Brytanii. Dopiero w roku 1925 utworzono w Grudziądzu Oficerską Szkołę Lotnictwa, która dwa lata później została przeniesiona do Dęblina i znajduje się tam do dzisiaj. Pierwszy polski myśliwiec powstał dopiero w 1932 roku, był to samolot PWS-10. W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej państwo dynamicznie stawiało na produkcję własnych maszyn, jednak z uwagi na pewno ograniczenia samoloty które w momencie premiery były nowoczesne, w trakcie kilku stawały się sprzętem przestarzałym.
dywizjon303
W wyniku działań wojennych kraj był okupowany przez Niemcy oraz Związek Radziecki, nie oznacza to, że nie działały polskie siły zbrojne. We Francji oraz Wielkiej Brytanii utworzono Siły Powietrzne na Zachodzie. Szczególnie doskonale znanym są bohaterskie czyny Dywizjonu 303 który to wsławił się w Bitwie O Anglię, strącając wiele maszyn niemieckiego najeźdźcy.

Po ustaniu działań wojennych należało do Polski przebazować wszystkie maszyny należące do nas. Tak też czyniono, a z uwagi iż kraj dostał się w satelitę radziecką to oczywiście doszło do sytuacji, że w pierwszych latach powojennych tak naprawdę wojskowi decydenci radzieccy kształtowali politykę lotnictwa wojskowego w kraju. Trzeba wiedzieć, że wraz z tym szło zaopatrywanie polskiej armii samoloty. W wyniku takiego działania całość sprzętu w latach Polskiej Republiki Ludowej pochodziło z bratnich fabryk, od radzieckich towarzyszy. Nawet lotnictwo cywilne opierało się na myśli konstruktorów radzieckich.
f16
Po roku 1990 nastąpiło przede wszystkim odchudzanie polskiego lotnictwa wojskowego, przy równoczesnym modernizowaniu. Najsłynniejsze wydarzanie w ostatnich 25-ciu latach to oczywiście offset i pozyskanie od Amerykanów samolotów typu F-16. Co do jednostek wojskowych, to z uwagi na brak zapotrzebowania na tak wielką ilość jednostek lotniczych wiele z nich uległo rozwiązaniu